Diego Garrote

Diego Garrote

, España

Autores favoritos: Jim Thompson, Raymond Chandler, Stephen King