Borja

Borja Freire Fernández

, España

Autores favoritos: Bukowski, Charles Dickens, James Joyce, Kafka